La Ilahe Illallahu Vahdehu La şerike Leh Lehul Mülkü Ve Lehul Hamdü Ve Hüve Ala Külli şeyin Kadir